Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je  VO FIX, s.r.o.  Kováčska 32, 040 01 Košice, mestská časť staré mesto, IČO: 51 270 455 | IČ DPH:SK2120653062. Platca DPH zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro, vložka Č. 42954/V ) (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.mobilshopnet.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len dodávateľ) a riadi sa zásadami Občianskeho zák. č. 513/1991 Zb., resp. Obchodného zák. č. 40/1964 v platnom znení.

 

Internetový obchod je určený pre koncového odberateľa (maloobchod). Internetový obchod ponúka príslušenstvo pre mobilné telefóny a ďalšie produkty. K produktom môžu byť v objednávke viazané i služby dodávateľa. Internetový obchod zabezpečuje kompletný proces od ponuky produktu s aktuálnou cenou, cez jeho objednanie, platbu podľa ponúkaných platobných podmienok, až po prípadné doručenie na odberateľom zvolenú adresu.

Dodávateľ ponúka v elektronickom obchode aktuálne ceny v eurách. Dodávateľ si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien platných pre internetový obchod. Ceny v objednávke odoslané kupujúcim sú záväzné a nemenné. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať cenu v potvrdenej objednávke až do doby dodania alebo zrušenia objednávky. Ceny pre kupujúcich sú koncové, predávajúci je platcom DPH.

 

Kupujúci je informovaný pred uložením objednávky o všetkých cenách produktov a služieb i o prípadných ďalších poplatkoch. Po odoslaní objednávky kupujúcim je táto objednávka záväzná!! Kupujúci je informovaný o prijatí objednávky i o jej prípadnom zrušení správami elektronickej pošty. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, pokiaľ ide o maloobchodný predaj. Všetky parametre objednávky sú platné až do jej vybavenia alebo zrušenia. Kupujúci sa môže informovať u dodávateľa.

Doručenie tovaru

Tovar doručuje kuriér REMAX alebo Slovenská pošta.

Náklady na dodanie tovaru
osobný odber: bezplatne / do 30 min.
Slovenskou poštou (vyplatenie online): 0,98 € / odoslanie do 3 prac.dní
kuriérom (vyplatenie online): 2,90 € / nasledujúci prac.deň*
kuriérom (na dobierku): 4,20 € / nasledujúci prac.deň*
– pri objednávke 2ks tovaru nad 30€ je rýchle doručenie kuriérom zadarmo

*pri ukončení objednávky do 12:00 posielame v ten deň.

Osobný odber v meste Košice je možný potom, ako Vám príde e-mail, že je tovar pripravený, rezervovaný je  3 prac. dní.

Pri objednávke skontrolujte Vaše telefónne číslo v deň doručenia volá kuriér.

Záruka

Na všetok tovar je záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie bežným používaním, poškodenie neodborným zaobchádzaním, alebo neodbornou montážou.

Návody a manuály

Platí pre tovar z našej ponuky   Ochranné sklo, chráni zariadenie pred poškriabaním. Pre správne nalepenie ochranného skla alebo fólie postupujte nasledovne. •1. pomocou handričiek očistite plochu (ako prvú použite mokrú handričku označená ako WET / 1 • 2.Z tvrdeného skla odstráňte prepravnú fóliu • 3. Opatrne prilepte sklo • 4.Pritlačte prstom tvrdené sklo, ktoré […]

 

Možnosti platby

V predajni – hotovosť, platba kartou
e-shop – na dobierku, platba kartou, online platba (cez Váš internet banking)

Infromácie o tovare v 0% DPH

Bazár použite zariadenia 0% DPH

ľudia ktorých sa to týka vedia čo to pre ních znamená, Máte záujem o zariadenie alebo tovar ktorý bol vykúpený od fizyckej osoby a je určený na ďalší predaj, môže sa jednať o novú alebo zánovnú vec, o čom informuje popiska pri danej položke v e-shope čoskoro rozpíšeme článok


Výmena tovaru

1) Požiadavku na výmenu zašlite listom (e-mailom) s textom: Žiadam o výmenu tovaru zakúpeného dňa DD.MM.RRRR, číslo faktúry (objednávky) za výrobok (uveďte celý názov, prípadne vložte odkaz na výrobok). Ak si tovar prajete poslať na inú adresu ako predchádzajúci, tak je potrebné uviesť túto adresu, ak je adresa zhodná, uveďte, že adresa doručenia je zhodná s predchádzajúcim dodaním. Ak ste si ako nový tovar vybrali drahší variant, je nutné uviesť, akým spôsobom prevediete doplatok, či prevodom na náš účet alebo zaplatíte dobierkou. Dátum a podpis.

2) Výmenu tovaru je možné uskutočniť do 14 dní od zakúpenia.

3) Tovar, ktorý chcete vymeniť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom (alebo kópiu) o kúpe.

4) Náklady na prepravu tovaru späť k predávajúcemu a za zaslanie nového tovaru hradí kupujúci.

 

Reklamačný poriadok

Informácie o reklamáciách podávané zo zákona predávajúcim kupujúcemu nájdete tu (pdf, 202 kB).

1) Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytované na výrobky, sa riadia ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákona a zodpovednosti za vady predanej veci podľa Občianskeho zákonníka ( §622 a § 623, kde je spotrebiteľ poučený o svojich právach )

2) Ak sa počas záručnej lehoty prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení následujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlúčitelným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -5°C až 30°C.

3) Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. Späť bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený na naše náklady.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na stránkach e-shopu www.mobilshopnet.sk

Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

Reklamácia musí obsahovať:

  • názov reklamovaného tovaru
  • konkrétny popis závady
  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
  • kópiu dokladu o kúpe (faktúra)
  • adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkolvek spôsobom. Následne ich na naše náklady pošleme späť na Vašu adresu. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovar účtované zákazníkovi.
Doporučený vzor reklamačného formulára nájdete tu (pdf, 101 kB), alebo navštívte sekciu mobilshopnet.sk/reklamacie-vratenie-tovaru/

 

Reklamáciu zasielajte na:
Mobilshop, Kováčska 32, 040 01 Košice

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

  • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mobilshopnet.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3 043 79 Košice, 055 / 622 07,

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Platí pri nákupe online cez e-shop.

Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy
(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese info@mobilshopnet.sk alebo písomne na adrese Mobilshop, Kováčska 32, 040 01 Košice. Na tento účel prosím použite formulár na odstúpenie od zmluvy.

Doporučený vzor formulára odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku  TU (PDF, 109 KB), alebo navštívte sekciu mobilshopnet.sk/reklamacie-vratenie-tovaru/

V prípade odstúpenia od zmluvy elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli Kupujúcim uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby Predávajúceho budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Úhrada platby bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

5. Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6. Tovar musí byť doručený späť na adresu Mobilshop, Kováčska 32, 040 01 Košice najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci – spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci – spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má právo po prevzatí v rámci 14 dňovej lehoty tovar rozbaliť, nepoškodiť pritom pôvodné balenie a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný alebo ochranný obal je porušený, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo po dohode s Kupujúcim mu naúčtuje náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

8. Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
– tovar nesmie byť používaný,
– tovar musí byť nepoškodený,
– tovar musí byť kompletný,
– tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy.

Odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v dohodnutej lehote alebo cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje spotrebiteľa. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená spotrebiteľovi prevodom na účet, alebo spôsobom akým zákazník za tovar platil v prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (t. z. aj na kartu).

Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená,“ uvádza sa na webe e-shopu.

Upozornenie: mobilshopnet.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodov.